top of page

ההיסטוריה שלנו

2022

הקמת קו יצור למזרקים באירופה

2019

שיתוף פעולה עם חברת קלין פק לייצור בחדרים נקיים.

2018

הרחבת יכולת מיקרו הזרקות
(חלקי פלסטיק קטנים) -

באמצעות רכש ציוד מתאים להזרקה ולתבניות

2017

הקמת סניף בקדומים לייצור בחדר מבוקר

2015

הסמכה ממכון התקנים לייצור מוצרים רפואיים ISO 13845

2014

הקמת המעבדה בחולון

2010

הקמת משרד פיקוח בסין

2008

שת"פ עם חברה נוספת בעלת 40 מכונות הזרקה

2001

מעבר למפעל בשטח
של 1500 מ"ר

1997

המפעל נוסד

bottom of page