top of page

מבחנה ומשוט לבדיקת זיהומים סביבתיים

dip-slide.png

הלקוח :

מעבדות חי

האתגר

המוצר כולל 3 חלקים: מבחנה, מכסה ומשוט פנימי.
המשוט כולל צורות דמויות פיטריה, שכדי לייצר אותן יש צורך לבצע הלחמה בחום. 
נדרשה הרכבה של המשוט למכסה.
הכמויות השנתיות היו נמדדו במיליונים.
דרישות האיכות מאוד גבוהות נדרשו מוצרים נקיים ואטומים.

הפתרון של פלסטומולד :

ייצרנו תבניות איכותיות מפלדות מחוסמות ברמה גבוהה, כדי שאורך חיי התבניות יהיה גדול. 
חלק מהאינסרטים יוצרו בהדפסת תלת מימד מפלדה, וזאת כדי ליצור קירור אחיד למוצרים. 
כדי להרכיב את המוצרים בנינו מכונת הרכבה והשתמשנו בשני רובוטים עם 6 צירים. הרובוטים שולפים את החלקים ממכונות ההזרקה, מבצעים את ההלחמה, מרכיבים את הפקק, ומבצעים ביקורת איכות באמצעות מצלמה.
את הקו בנינו בחדר באוירה נקיה  (WHITE ROOM)הקו ייצר, הרכיב ובדק מיליוני מוצרים.

 

bottom of page