top of page

אריזה פונקציונלית למוצר הקשור לקפה

coffe capsule.png

הלקוח :

חברת מו”פ המתמחה בתעשיית המזון והמשקאות

האתגר

הלקוח שלנו היה מעניין בבדיקת היתכנות של החלפת אריזת אלומיניום של קפה באריזה שעשויה מפלסטיק. המוצר הפלסטיק חייב לעמוד במאפייני המוצר המקוריים מבלי להשפיע על השימוש או על האיכות. דרישות המוצר כללו התנגדות תרמית ברמות גבוהות של חום ואיטום מלא מחדירת אויר, תוך שמירה על עובי דופן דק מאוד של 0.4 מ”מ.
כמו כן, נדרשנו לספק את המוצר תוך זמן קצר מאוד.

הפתרון של פלסטומולד :

בגלל הצורך לבדוק את עמידות החומר, לא ניתן היה לקבל אינדיקציה מדגמים שייוצרו בטכנולוגיות דיגום מהיר כמו הדפסה תלת מימדית או עיבוד שבבי. לכן פלסטומולד בנתה עבור הלקוח, בפרק זמן של שלושה שבועות בלבד, שתי תבניות ניסיוניות שונות לבדיקת חומרי גלם שונים. תבניות אלה איפשרו ללקוח לבדוק את עמידותם וחוזקם של החלקים שיוצרו, שהם למעשה זהים באופן מושלם לחלקים שהיו מתקבלים בייצור סדרתי. החלקים עברו סדרת בדיקות אשר בעקבותיהם החליט הלקוח לבצע מספר שינויים במוצר כדי לשפר אותו. פלסטומולד יישמה את השינויים בתבניות הניסיוניות בזריזות שאיפשרה ללקוח לעשות בדיקה נוספת כעבור שבועיים עם חלקים חדשים שיוצרו הכוללים את השינויים. הלקוח ערך את הניסויים שתוכננו, והסיק את המסקנות להמשך פיתוח המוצר.

bottom of page