top of page

פיתוח אריזה ייחודית לקפה

coffe capsule.png

הלקוח :

חברת מו”פ המתמחה בתעשיית המזון והמשקאות

האתגר

הלקוח שלנו היה מעניין בבדיקת היתכנות של החלפת אריזת אלומיניום של קפה באריזה שעשויה מפלסטיק. המוצר מפלסטיק חייב לעמוד במאפייני המוצר המקוריים מבלי להשפיע על השימוש או על האיכות.
דרישות המוצר כללו התנגדות תרמית ברמות גבוהות של חום ואיטום מלא מחדירת אויר, תוך שמירה על עובי דופן דק מאוד של 0.4 מ”מ.
כמו כן, נדרשנו לספק את הדוגמאות תוך זמן קצר מאוד.

הפתרון של פלסטומולד :

בגלל הצורך לבדוק את עמידות החומר, וגם בגלל עובי הדופן המאוד דק של המוצר, לא ניתן היה לקבל אינדיקציה מדגמים שייוצרו בטכנולוגיות דיגום מהיר כמו הדפסה תלת מימדית או עיבוד שבבי.
לכן ייצרנו עבור הלקוח, בפרק זמן של שלושה שבועות בלבד, שתי תבניות ניסיוניות שונות לבדיקת חומרי גלם שונים. תבניות אלה איפשרו ללקוח לבדוק את העמידות והשימושיות של החלקים שיוצרו, שהם למעשה זהים באופן מושלם לחלקים שהיו מתקבלים בייצור סדרתי.
החלקים עברו סדרת בדיקות שבעקבותיהם הלקוח החליט לבצע מספר שיפורים במוצר.
פלסטומולד יישמה את השיפורים בתבניות הניסיוניות בזריזות שאיפשרה ללקוח לעשות בדיקה נוספת כעבור שבוע עם חלקים מעודכנים. הלקוח ערך את הניסויים שתוכננו, והסיק את המסקנות להמשך פיתוח המוצר.
בהמשך ביצענו המשך פיתוח למוצר, שכלל תבניות ניסיוניות נוספות במתכונת דומה, ואספקה של ימים בודדים עד 2-3 שבועות. 

bottom of page