top of page

להב חד פעמי למכשיר הסרת שיער מתוחכם

NO NO 1.png

הלקוח :

רדיאנסי - יצרן ציוד לטיפולים אסתטיים

האתגר

הלקוח הגיע אלינו עם היסטוריה של ארבעה ניסיונות לא מוצלחים עם יצרני תבניות שונים. התבניות הקודמות אומנם ייצרו מוצרים עובדים, אבל איכות המוצרים לא היתה גבוהה בשל בעיה בקו החלוקה. ברוב סוגי המוצרים, קו החלוקה הינו בעל חשיבות אססטטית בלבד, אולם במוצר המדובר לקו החלוקה היתה גם (ובעיקר) השפעה על הפונקציונליות של המוצר כאשר קו חלוקה בולט היה עלול לפצוע את מי שניסה להשתמש במוצר. 
אתגר נוסף היה חומר הגלם – תרכיב מיוחד עם תוספות של כדוריות קרמיות- אשר הקשו על כיוון מכונת ההזרקה ושחקו את התבניות מהר מהמצופה. ללקוח נדרשה תבנית שתוכל לעמוד בייצור של מליוני יחידות מוצר בשנה. 

הפתרון של פלסטומולד :

בחרנו להשתמש בפלדות קשות מאוד על מנת לייצר תבנית מאסיבית שמצד אחד תהיה מאוד מדוייקת ומצד שני תהיה עמידה לשחיקה של חומר הגלם ותעמוד בייצור המוני של מיליוני יחידות מוצר. 
את התבנית בנינו בעזרת טכנולוגיות שמתאפיינות בדיוק מירבי ובמכונות ברמה הגבוהה ביותר בתחום.

למרות שהצעת המחיר של פלסטומולד היתה גבוהה באופן יחסי למה שהלקוח שילם בעבר, החברה נתנה בנו את אמונה וקיבלה בתמורה תבנית אשר ייצרה עד היום מיליוני חלקים לשביעות רצונה המלא. 

 

bottom of page