top of page
header-Diagonal.jpg
חיפוש

איך ניתן לחזות איזה מוצר פלסטיק יצא מהתבנית?

כשעוסקים בייצור מוצרי פלסטיק מסתבר שקשה לחזות מראש בדיוק מה תהיה התוצאה שתתקבל בייצור, כלומר קשה לחזות מה יהיו המידות והעיוותים במוצר. זה נובע מכך שמוצר שיוצר בהזרקת פלסטיק מתכווץ בתבנית לאחר שהוא מוזרק לתוכה. ההתכווצות אינה מדויקת, וכמו כן היא עשויה לגרום לעיוותים במוצר. כדי לצמצם את חוסר הודאות הזה, ולמנוע ביצוע טעויות יקרות בבניית התבנית, ניתן לבצע אנליזה ממוחשבת, שתיתן לנו תחזית של תהליך הייצור

איך האנליזה מתבצעת? האנליזה מתבצעת באמצעות תוכנות ייעודיות כמו MOLFLOW או MOLDEX. המפעיל מזין את התוכנה בקובץ תלת מימדי של המוצר, ובנתונים משלימים כמו: - חומר הגלם הפלסטי של המוצר - לכל חומר התכווצות שונה, ולחומרים מחוזק בסיבים למשל אחוז ההתכווצות לאורך הסיבים שונה מההתכווצות לרוחב הסיבים, דבר שמסבך את הניתוח עוד יותר. - טמפרטורת התבנית. - טמפרטורת החומר המוזרק. - מיקום כניסות חומר. - וכו' התוכנה מנתחת את הנתונים, ומפיקה נתונים רבים על 4 נושאים ראשיים: אופן מילוי החומר בתבנית. חלוקת הלחצים בחלל ההזרקה בתוך התבנית. התכווצות המוצר. עיוותים במוצר.

מה ניתן ללמוד מהאנליזה? מהאנליזה ניתן ללמוד בין היתר:

- מה יהיו המידות הצפויות של המוצר, והעיוותים הצפויים בהתחשב במבנה התבנית ובסוג חומר הגלם. - האם המוצר ניתן לייצור (למשל האם ניתן להזרים חומר גלם באזורים בעלי עובי דופן דק). - מה מספר הכניסות המומלץ עבור המוצר, ומה המיקום האידיאלי עבורן. - איפה עלול להיווצר מילכוד אויר בתבנית בזמן מילוי המוצר, ובהתאם לתכנן את שחרורי האוויר בתבנית. - איפה צפויים להיות קווי חיבור החומר במוצר ומה חומרתם. האם קו החיבור הוא לכל עומק המוצר או שטחי בלבד. - מה תהיה צפיפות חומר הגלם הפלסטי באזורים שונים של המוצר, אזור לא צפוף במוצר עלול להיות חלש. - מה זמן הקירור המשוער, נתון חשוב לצורך תמחור המוצר, וגם עוזר בבחירת מיקום וגודל הזרקנים (אלה שחולצים את המוצר מתוך התבנית).


לסיכום האנליזה היא כלי חשוב בתכנון המוצר והתבנית, היא מקצרת את תהליך הפיתוח, חוסכת עלויות וזמן תיקונים ושינויים בתבנית, ולכן מומלץ לבצע אותה לפני שמייצרים תבניות.

 


 

מהנעשה בתחום?

חברת CoreTech System המשווקת את תוכנת Moldex3D המבצעת אנליזות למוצרי פלסטיק בהזרקה, קיבלה אישור לפטנט אמריקאי עבור פיתוח המאפשר לחזות את כיוון הסיבים במוצר המיוצר בחומר המחוזק בסיבים. לקריאה נוספת: http://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=XQQPq&mc=Ci&s=VNO4Ut&u=Be1e&y=q&

 

לביצוע אנליזה למוצר מפלסטיק אתה מוזמן לשלוח הודעה עם פרטי הקשר שלך לכתובת הבאה: אימייל: info@plastomold.com טל.: 1-800-350232

 
צפייה 10 תגובות
bottom of page