top of page

מחבר קיר בידוד תרמי

Insulation

הלקוח :

יצרן ומפיץ של פתרון מהיר ויעיל לבידוד הקיר

האתגר

למרות שהמחבר בצורת H אולי נראה פשוט מאוד במבט ראשון, הלקוח שלנו הגיע אלינו לאחר פיתוח תבנית לא מוצלחת עם חברה אחרת בתחום שלנו – עובש שהפיק מוצר לא אחיד, בלתי אפשרי לשימוש. מאמצי החברה לאורך השנה לשפר את התבנית לא הצליחו לתקן את הבעיה, והם החליטו להתחיל מחדש עם פלסטומולד בעקבות המלצת עמית.


 

הפתרון של פלסטומולד :

פנינו לפרויקט זה עם ניתוח מעמיק של המוצר, והגענו למסקנה כי עם ביצוע שינויים קלים במבנה, ניתן להשיג מוצר ישר וישר. כמו כן הפחתנו את משקל המוצר על מנת לשפר את הפונקציונליות שלו ולהפחית משמעותית את עלות הייצור.

עובש פלסטומולד נמצא בשימוש ויש לו מאות אלפי יחידות מוצר, לשביעות רצונם של הלקוחות שלנו.


 

bottom of page