top of page

מחבר קיר בידוד תרמי

מחבר בית תרמי.png

הלקוח :

בית תרמי - מפתח ומפיץ של קירות מבודדים להתקנה מהירה

האתגר:

למוצר שלכאורה נראה פשוט, יוצרה בעבר תבנית על-ידי ספק מתחרה אך בהזרקות הניסיון התברר שהמוצר יוצא עקום ולא עמד בדרישות. הלקוח הגיע לפלסטומולד דרך המלצה, לאחר שניסה במשך שנה ארוכה ומתישה לשפר את התבנית, ללא הצלחה. 

 

הפתרון של פלסטומולד :

בשלב הראשון ביצענו אנליזה מקיפה למוצר, וגילינו שהתכנון המקורי היה בעייתי, והוא זה שגרם לעיוותים במוצר.
באמצעות שינויים קלים במבנה המוצר ניתן להתגבר על העיוותים ולקבל מוצר ישר.
בנוסף הפחתנו במשקל המוצר, דבר שתרם לא רק לתפקודו המוצלח יותר,
אלא הוריד את עלויות הייצור בצורה משמעותית.
התבנית של פלסטומולד יצרה מאות אלפי יחידות מוצר.

 

bottom of page